Hvorfor er underviser samarbejde essentielt for en uddannelsesinstitution?
Aldrig har det været vigtigere at arbejde med jeres samarbejde.
læs mere her
Forløb om samarbejde der holder
Et forløb ved bramerco. Skaber mening og ejerskab samt sikre implementering og forankring.
læs mere her
Hvor er samarbejde imellem undervisere svært?
En kort gennemgang af nogle af de udfordringer som et undervisersamarbejde møder.
læs mere her
Tidligere
Næste

Minimer frafald blandt jeres elever. Få mere trivsel blandt undervisere og elever.
Book et møde så vi kan undersøge hvordan jeg kan hjælpe jer.

Hvorfor er undervisersamarbejde så vigtigt?

Forskning beviser gang på gang at når underviserne øger deres samarbejde så.

 • stiger læringen hos eleverne
 • stiger tilfredsheden hos underviserne
 • flere elever kommer godt igennem deres uddannelse
 • eleverne bliver mere tilfredse med deres uddannelse
 • falder frafaldet hos eleverne
 • mindskes sygefravær, opsigelser og stress hos underviserne
 
Undervisersamarbejde er idéen om, at lærere kan arbejde sammen for at øge deres effektivitet og produktivitet. Det er blevet vist, at elevernes læring øges, når lærerne arbejder sammen.
 
Undervisersamarbejde fører til højere elevresultater. Underviserne kan dele lektionsplaner og ressourcer, hvilket betyder, at de ikke skal genopfinde hjulet hvert år. Elevernes læring er også højere, når flere lærere arbejder med en enkelt gruppe elever. Det betyder, at der er mere støtte til eleverne i løbet af deres uddannelse. Elevernes præstationer øges også, når lærerne arbejder sammen, fordi de deler idéer og strategier til at undervise i bestemte begreber eller færdigheder.
 
Lærersamarbejde reducerer fravær, opsigelser, stress og utilfredshed med jobbet blandt lærere. Når lærere arbejder sammen som et team, er der større sandsynlighed for, at de føler sig værdsat som fagfolk og mindre sandsynlighed for at forlade erhvervet eller være utilfredse med deres job. De er også mindre tilbøjelige til at melde sig syge eller være fraværende fra skolen, fordi det at være en del af et team får dem til at føle sig som en del af noget, der er større end dem selv.

Kilder:

 • Fulton, K., Britton, T., & National Commission on Teaching and America’S Future. (2011). STEM Teachers in Professional Learning Communities: From Good Teachers to Great Teaching. National Commission on Teaching and America’s Future
 • Hargreaves, A., & Fullan, M. (2016). Professionel kapital :  en forandring af undervisningen på alle skoler. (1.udgave.). Frederikshavn: Dafolo
 • Rasmusssen, Johan,  https://gymnasieskolen.dk/articles/samarbejdet-goer-en-forskel-for-eleverne/
 • Rasmussen, Tina, https://gymnasieskolen.dk/articles/eksperter-laerernes-samarbejde-goer-undervisningen-bedre/
 • West, M. (2014). Teamwork :  metoder til effektivt samarbejde. (4.udgave.). Kbh: Dansk Psykologisk Forlag 

Har du brug for hjælp?
Ring +45 ‭91 88 82 70‬

Giv mig et kald, og forbedre jeres samarbejde allerede i dag!

Hvordan opnås et bedre samarbejde i jeres team(s)

Et forløb omkring samarbejde hos Bramerco sker normalt i fire faser, hvor den første og anden fase skaber mening og ejerskab blandt deltagerne. Sikrer den tredje og fjerde fase implementeringen og forankringen af det optimeret samarbejde for institutionen.

Forløbet bliver tilpasset den enkelte institution og kan bruges af alle uddannelsesinstitutioner fra børnehave, skoler, erhvervskoler, gymnasier, akademier og universiteter m.fl.

Helt i mål med bedre samarbejde med

Fase 1 Planlægning

Som det første skridt skal vi finde ud af, hvordan vi bedst

afstemmer forventningerne mellem deltagerne i processen. På baggrund af denne viden kan vi skræddersy en workshop eller uddannelse, der passer til de specifikke behov i din institution. Det andet skridt er at indlede processen med at afstemme forventningerne. Det gør vi ved at skabe en fælles forståelse af, hvad vi mener med samarbejde, og hvad det kan give din institution. Det sker gennem samtaler, der hjælper jer med at identificere jeres mål for denne proces samt de færdigheder, der er nødvendige for at gøre den vellykket.

Fase 2 Opstart

Består groft set af to dele. En oplæg/ videns del og en workshop del.

Oplægget bringer noget viden samt noget forståelse for hvorfor det er så essentielt med samarbejdet. Det bringer også en forståelse for, om der reelt har fundet samarbejde til, samt i hvilket niveau deltagerne har arbejdet.

I Workshoppen delen vil bidrage til at skabe en fælles forståelse af, hvordan succes ser ud, hvordan det kan opnås, og hvordan I kan støtte hinanden i at opnå dette. Det er i workshoppen at vi skaber ejerskab for alle deltagerne. Deltagerne vil blive tydelige om fordelene ved at arbejde sammen og om, hvordan I kan udnytte dem. Det er også vigtigt at etablere strukturer for samarbejdet, f.eks. hvem der gør hvad og hvornår. for at sikre, at vi alle forstår, hvad der forventes, og hvordan vi bedst kan arbejde sammen.

Fase 3 Implementeringen

Derefter handler det om at omsætte al denne viden til praksis. Det betyder, at man skal arbejde sammen som hold og derefter levere resultater i institutionen. Derefter kan vi starte programmet op og fokusere på dets gennemførelse. For at gøre dette skal vi støtte deltagerne med værktøjer, ressourcer og rådgivning. Det betyder at Bramerco stadig er til rådighed gennem hele den fase. Vi er dermed med til at sikre at deltagerne holder sig indenfor stregerne og de aftaler de har lavet på workshoppen bliver overholdt. Det er mulighed for at få coaching, supervision, vi kan deltage i møder for at få en føling af hvordan det går og dermed rette ind, hvis der er noget deltagerne skal være opmærksomme på.

Fase 4 Forankring

Den sidste fase er bestemt vigtigt. For hos Bramerco går vi op i at I har været med til at gøre en reel positiv forandring hos jer. At I har fået løftet samarbejdet, det professionelle lærings-fællesskab, trivslen og dermed også elevernes læring og trivsel. Derfor bliver et forløb afsluttet med at I får slået fast hvordan det så er blevet nu. Hvordan I skaber at forandringen er vedvarende, hvordan I sørger for at eventuelle udskiftning i teamet ikke gør at noget går tabt, men kun er med til at tilføje yderligere styrke hos jer.

Har du brug for hjælp?
Ring +45 ‭91 88 82 70‬

Giv mig et kald, og forbedre jeres samarbejde allerede i dag!

Hvorfor er samarbejdet imellem undervisere svært?

Samarbejde mellem undervisere er en afgørende faktor for at skabe et positivt og produktivt læringsmiljø for eleverne. Men i mange skoler og institutioner kan det være svært at opnå et effektivt samarbejde mellem lærerne. Der er flere grunde til, at undervisere kan have svært ved at samarbejde godt nok, fra mangel på tid og ressourcer til kommunikationsproblemer og uoverensstemmelser i undervisningsstil. Derudover kan manglende lederskab og støtte, samt kulturelle og faglige forskelle også hindre et godt samarbejde.

Flere forskere har undersøgt emnet omkring hvorfor undervisere ikke samarbejder godt nok. De har primært undersøgt dette emne inden for uddannelsesforskning, med fokus på skole- og klasseværelset. Der er også andre forskere, der har undersøgt emnet inden for organisationsteori og lederskab, med fokus på samarbejde mellem undervisere på institutioner og skoler. Emnet har været undersøgt i flere årtier, men interessen for dette emne er øget i de senere år. Det kan skyldes flere faktorer, herunder en øget fokus på professionel kapital og professionelle læringsfællesskaber for undervisere, samt en større bevidsthed om vigtigheden af et godt samarbejde mellem undervisere for at sikre en positiv læring for eleverne.

Manglende tid og ressourcer:

Manglende tid og ressourcer kan være en hindring for samarbejde mellem undervisere, og kan føre til ineffektiv og fragmenteret undervisning.Derfor er det vigtigt at finde måder at håndtere disse hindringer for at skabe et mere effektivt samarbejde.

Manglende tid og ressourcer kan være en alvorlig hindring for samarbejdet mellem undervisere. Det kan skyldes travlhed med forberedelse og gennemførelse af undervisning, eller en overbelastning af administrative opgaver, som kan føre til manglende muligheder for at dele erfaringer og viden med kollegerne og deltage i fælles planlægning og evaluering. Dette kan gøre det svært at skabe et effektivt samarbejde og realisere fælles mål for undervisningen, såsom at skabe en konsistent og effektiv læringsmiljø for eleverne. Derudover kan det også gøre det svært at udvikle og implementere nye undervisningsmetoder og teknikker, der kan forbedre elevernes læring og præstationer.

På denne måde kan manglende tid og ressourcer skabe hindringer for et godt samarbejde mellem undervisere, og kan føre til en ineffektiv og fragmenteret undervisning, hvilket kan have negativ indvirkning på elevernes læring og udvikling.

Modsat kan et reelt samarbejde faktisk være tidssparende og tilføre underviserne yderligere ressourcer. Når undervisere samarbejder kan de dele erfaringer og viden, hvilket kan spare tid på at udvikle og implementere nye undervisningsmetoder og teknikker. Det kan også hjælpe med at reducere mængden af tid, der bruges på administrative opgaver, som graduering og evaluering, ved at dele opgaverne og ansvaret mellem kollegerne. Samarbejde kan også give yderligere ressourcer ved at give underviserne mulighed for at få adgang til ekspertise og specialiserede værktøjer, som de ikke ville have haft adgang til på egen hånd. Det kan også hjælpe med at skabe et konsistent og effektivt læringsmiljø for eleverne ved at have et fælles mål og en fælles forståelse for undervisningen.

Samarbejde kan også hjælpe med at skabe en kulturel og professionel udvikling for underviserne ved at give dem mulighed for at dele erfaringer og viden med kolleger og lære fra hinanden. Det kan også hjælpe med at skabe en følelse af fællesskab og støtte mellem underviserne, hvilket kan øge motivationen og engagementet i at samarbejde. I konklusion kan manglende tid og ressourcer være en alvorlig hindring for samarbejde mellem undervisere, men samarbejde kan også være tidssparende og give yderligere ressourcer for at forbedre undervisningen og elevernes læring. Derfor er det vigtigt at finde måder at håndtere og begrænse disse hindringer for at skabe et mere effektivt samarbejde mellem undervisere.
Undervisere kan have travlt med at forberede og gennemføre undervisning, hvilket kan gøre det svært at finde tid og ressourcer til at samarbejde med kolleger.

Kommunikationsproblemer:

Undervisere kan have svært ved at kommunikere effektivt med hinanden, hvilket kan føre til misforståelser og ineffektivitet i samarbejdet. Det kan skyldes manglende kommunikationsfærdigheder, forskellige kommunikationsstile eller manglende tid til at få kommunikation i gang.

Kommunikationsproblemer være en alvorlig hindring for et effektivt samarbejde mellem undervisere. Det kan skyldes manglende kommunikationsfærdigheder hos enkelte undervisere, hvilket kan føre til misforståelser og fejlkommunikation. Det kan også skyldes forskellige kommunikationsstile blandt underviserne, hvilket kan gøre det svært at forstå og følge hinandens budskaber. Endelig kan manglende tid til at få kommunikation i gang være en hindring, da det kan gøre det svært at finde tid til at drøfte og koordinere undervisningen. Alt i alt kan kommunikationsproblemer føre til ineffektivitet i samarbejdet og kan have negativ indvirkning på elevernes læring og udvikling. Derfor er det vigtigt at finde måder at håndtere og begrænse disse hindringer for at skabe et mere effektivt samarbejde mellem undervisere, ved fx at øge fokus på kommunikationsfærdigheder og skabe et fælles kommunikationsformat, der kan hjælpe med at fremme en klar og effektiv kommunikation mellem underviserne.

Både en forudsætning og en konsekvens af et godt samarbejde.

God kommunikation er ikke kun en forudsætning for godt samarbejde, men også en konsekvens af det. Når undervisere samarbejder effektivt, er de bedre i stand til at dele deres erfaringer og viden, hvilket kan føre til en mere effektiv planlægning og gennemførelse af undervisningen. De er også bedre i stand til at få hørt og forstået hinandens synspunkter og perspektiver, hvilket kan føre til en mere inkluderende og kollaborativ læringsmiljø for eleverne.

Katzenbach og Smith’s koncept om High Performance Teams understreger vigtigheden af god kommunikation i et team. De påpeger, at en af de vigtigste faktorer for et teams succes er evnen til at kommunikere effektivt og åbent. Dette kan blandt andet opnås gennem assertiv kommunikation, hvor man er ærlig og direkte i sin kommunikation, samtidig med at man tager hensyn til andres følelser og behov.

Uoverensstemmelser i undervisningsstil

Undervisere kan have forskellige tilgange til undervisning, hvilket kan skabe konflikter og gøre det svært at samarbejde om fælles mål. Det kan skyldes forskellige metoder, teknikker eller didaktiske tilgange.

Uoverensstemmelser i undervisningsstil kan skabe hindringer for et professionelt læringsfællesskab, da det kan gøre det svært at arbejde mod fælles mål og skabe en konsistent læringsmiljø for eleverne. Det kan føre til manglende samarbejde og koordinering mellem underviserne, hvilket kan have negativ indvirkning på elevernes læring og udvikling. Det kan også skabe en mangel på professionel kapital, da underviserne ikke får mulighed for at dele erfaringer og viden med kollegerne og kan derfor ikke udvikle deres professionelle kompetencer. Det kan også gøre det svært at implementere nye undervisningsmetoder og teknikker, der kan forbedre elevernes læring og præstationer. I det lange løb kan dette føre til en ineffektiv og fragmenteret undervisning og kan også gøre det svært at opnå et bedre samarbejde og bedre læring.

For at tackle dette problem og skabe professionelle læringsfællesskaber, kan det være nyttigt at have åben og ærlig kommunikation om undervisningsstile og forsøge at finde en middelvej, der kan imødekomme alle undervisernes behov og stadig arbejde mod fælles mål. Det kan også være nyttigt at deltage i professionelle udviklingsaktiviteter, såsom workshops eller konferencer, for at øge professionel kapital og lære om nye undervisningsmetoder og teknikker, samt at dele erfaringer og ideer med kolleger. Desuden kan det også være nyttigt at implementere en form for fælles planlægning og evaluering, så alle undervisere er involveret og kan give feedback og input. På denne måde kan uoverensstemmelser i undervisningsstil håndteres og kan faktisk være en kilde til fornyelse og inspiration i undervisningen, som kan føre til bedre samarbejde og bedre læring.

Uoverensstemmelser i undervisningsstil kan skabe konflikter og gøre det svært for undervisere at samarbejde om fælles mål. Det kan skyldes forskellige metoder, teknikker eller didaktiske tilgange. For at undgå dette er det vigtigt at diskutere og forstå hinandens tilgange og finde en fælles forståelse og metode for undervisningen. Det kan også være nyttigt at dele erfaringer og ideer og være åben for at prøve nye metoder.

Manglende lederskab og støtte

Undervisere kan føle sig isoleret og ikke have den nødvendige lederskab og støtte til at samarbejde med kolleger. Det kan skyldes manglende opbakning fra ledere eller manglende muligheder for at dele erfaringer og viden med kolleger.

Manglende lederskab og støtte kan være en alvorlig hindring for et professionelt læringsfællesskab og et bedre samarbejde mellem undervisere. Ledere spiller en vigtig rolle i at skabe de rette rammer for et professionelt læringsfællesskab, ved at give støtte, opbakning og muligheder for at dele erfaringer og viden med kolleger.

Uden denne støtte kan undervisere føle sig isoleret og ikke have de nødvendige værktøjer til at samarbejde med kollegerne, hvilket kan føre til dårlig moral og manglende motivation for at samarbejde med kollegerne og arbejde mod fælles mål.

Desuden kan manglende støtte og opbakning fra ledere også føre til manglende muligheder for at dele erfaringer og viden med kollegerne, hvilket kan gøre det svært at udvikle og implementere nye undervisningsmetoder og teknikker. Det kan også gøre det svært at skabe et konsistent og effektivt læringsmiljø for eleverne, da underviserne ikke har mulighed for at få feedback og input fra kollegerne. Alt i alt kan manglende lederskab og støtte skabe hindringer for et professionelt læringsfællesskab og et bedre samarbejde mellem undervisere, og kan føre til en ineffektiv og fragmenteret undervisning, hvilket kan have negativ indvirkning på elevernes læring og udvikling.

Ledere bør sikre, at der er tid og ressourcer til fælles planlægning og evaluering, samt give muligheder for professionel udvikling og kompetenceudvikling.

Dertil bør ledere skabe en kultur, hvor åben og ærlig kommunikation er normen, og hvor feedback og input fra undervisere er værdsat og implementeret. På denne måde kan ledere bidrage til at skabe et professionelt læringsfællesskab, som kan føre til bedre samarbejde og en højere kvalitet i undervisningen.

Kulturelle og faglige forskelle:

Undervisere kan have forskellige kulturelle og faglige baggrunde, hvilket kan skabe hindringer for samarbejde. Det kan skyldes forskellige værdier, kulturelle normer eller manglende forståelse for hinandens fagområder.

Kulturelle forskelle kan være en hindring for et godt samarbejde, da det kan skabe misforståelser og konflikter. For eksempel kan en underviser fra en kultur, hvor ærefrygt for autoritet er normen, have svært ved at give feedback eller kritisere en kollega fra en kultur, hvor åben kommunikation og konstruktiv kritik er normen. Det kan også være svært at arbejde mod fælles mål, hvis underviserne har forskellige værdier og normer, der påvirker deres tilgang til undervisning. Det kan føre til en dårlig teamkultur, hvor det er svært at dele erfaringer og viden, og hvor det er svært at skabe en fælles forståelse for undervisningen. Det kan også gøre det svært at skabe et professionelt læringsfællesskab, hvor alle føler sig inkluderet og hørt, og hvor alle arbejder mod fælles mål for elevernes læring. Det kan også mindske læringen for både eleverne og underviserne, da det kan gøre det svært at udveksle ideer og teknikker.

Faglige forskelle refererer til forskellige faglige kompetencer, erfaringer eller viden, som undervisere har. Det kan omfatte forskellige fagområder, metoder eller teknikker, som undervisere bruger i deres undervisning. Faglige forskelle kan også omfatte forskellige niveauer af erfaring eller ekspertise inden for et bestemt fagområde. Det kan skabe hindringer for samarbejde, da det kan gøre det svært for undervisere at forstå eller anerkende hinandens faglige perspektiver og kan føre til manglende respekt og tillid mellem kolleger. Det kan også gøre det svært at opnå en fælles forståelse af undervisningen og fælles mål for elevernes læring.

For eksempel kan en underviser med en faglig baggrund i matematik have svært ved at samarbejde med en underviser med en faglig baggrund i historie, da de kan have svært ved at forstå hinandens fagområder og deres tilgang til undervisning. Det kan også skabe konflikter, hvis underviserne har forskellige syn på, hvordan man bedst lærer og formidler et fag. For at tackle disse problemer kan det være nyttigt at have åben og ærlig kommunikation om faglige forskelle og forsøge at finde en middelvej, der kan imødekomme alle undervisernes behov og stadig arbejde mod fælles mål. Det kan også være nyttigt at deltage i professionelle udviklingsaktiviteter, såsom workshops eller konferencer, for at lære om nye metoder og teknikker inden for de forskellige fagområder, samt at dele erfaringer og ideer med kolleger.

Skal jeg hjælpe jer?

Hvis du oplever udfordringer i dit undervisersamarbejde, så tøv ikke med at kontakte mig. Som ekspert i teamoptimering og samarbejde kan jeg hjælpe jer med at identificere problemområder og implementere en plan for at forbedre samarbejdet. Mit mål er at hjælpe jer med at skabe et mere effektivt og tilfredsstillende arbejdsmiljø, hvor I kan arbejde sammen mod at nå jeres fælles mål. Så kontakt mig i dag, og lad os begynde at arbejde sammen mod en bedre undervisningsoplevelse for jer og jeres elever. 

Har du brug for hjælp?
Ring +45 ‭91 88 82 70‬

Giv mig et kald, og forbedre jeres samarbejde allerede i dag!

Undervisere bør samarbejde for bedre læring.

Når undervisere arbejder sammen og deler viden og erfaringer, skaber det en større konsistens i undervisningen, som kan have en positiv effekt på elevernes læring. Ved at underviserne har en fælles forståelse og tilgang til undervisningen, kan de sikre, at eleverne modtager en mere helstøbt undervisning, hvor der er sammenhæng mellem fagene og mellem elevernes læringsmål. Dette kan resultere i, at eleverne får en bedre forståelse for stoffet og dermed bedre muligheder for at anvende deres viden og færdigheder senere i livet.

 

Desuden kan et øget samarbejde blandt underviserne føre til mere differentieret undervisning, hvor der tages højde for forskellige elevers læringsstil og behov. Hvis underviserne er bevidste om hinandens fagområder og undervisningsstile, kan de skabe et læringsmiljø, hvor eleverne møder forskellige tilgange til faget og derved får mulighed for at lære på forskellige måder. Dette kan igen føre til bedre indlæring og mere motiverede elever.

Sådan skaber I bedre underviser-samarbejde på jeres uddannelsesinstitution

Når underviser-samarbejdet på uddannelsesinstitutioner er afgørende for at sikre en sammenhængende og kvalitetsrig undervisning. Kan man overveje hvordan kan man sikre et bedre samarbejde blandt underviserne på en uddannelsesinstitution? Her er nogle tips til hvor man kan gå i gang.

 

 • Planlæg møder: Fastlæg regelmæssige møder mellem undervisere, hvor I kan diskutere undervisningsmetoder, materialer og andre relevante emner. Det kan også være en god idé at inddrage ledelsen i disse møder for at sikre en helhedsorienteret tilgang. Fokus på hvad møderne bliver brugt til! Informationsdeling eller samarbejde? Koordinering eller kollaboration?
 • Del ressourcer: Deling af undervisningsressourcer kan hjælpe med at forbedre samarbejdet mellem undervisere. Dette kan omfatte materialer, teknologi og ekspertise. Ved at dele ressourcer kan underviserne udvide deres viden og forbedre undervisningen på tværs af institutionen. Det er en start, men gevinsterne kommer først for alvor når man videreudvikler på hinandens materialer og gør dem endnu bedre.
 • Inkluder feedback: Underviserne bør inkludere feedback fra hinanden for at forbedre undervisningen og styrke samarbejdet. Dette kan omfatte observationer af undervisning, diskussioner om feedback og gensidig evaluering.
 • Fælles mål: Det er vigtigt at have fælles mål for undervisningen på institutionen. Underviserne bør arbejde sammen for at opnå disse mål og sikre, at undervisningen er sammenhængende og af høj kvalitet.
 • Uddannelse og kurser: Uddannelse og kurser kan være en god måde at forbedre undervisernes samarbejde og undervisning på. Underviserne kan lære nye metoder og teknikker, som de kan anvende i deres undervisning og dele med deres kollegaer. Hvordan deler i den viden, som en enkelt underviser har fået på et kursus?
 • Overvej at ansætte en ekstern konsulent til at hjælpe med at etablere rammerne for samarbejdet og fokusere på elevernes læring. En ekstern konsulent med ekspertise i undervisningssamarbejde kan hjælpe med at identificere områder, hvor samarbejdet kan forbedres, og tilbyde løsninger, der kan implementeres for at skabe bedre resultater.
 
Husk på, at samarbejde blandt undervisere ikke kun forbedrer arbejdsforholdene, men det kan også have en enorm indvirkning på elevernes læring og trivsel. Når underviserne samarbejder, kan de udveksle ideer og erfaringer, forbedre undervisningsmetoder og tilpasse undervisningen til de studerendes individuelle behov. Det kan også føre til mere koordineret og sammenhængende undervisning på tværs af fagområder og klassetrin. Alt dette kan bidrage til at skabe en mere engagerende, effektiv og positiv undervisningsoplevelse for eleverne.
 
Så hvor vil i starte med at forbedre samarbejdet, trivslen, læringen i dag.

Kilder: 

Højbjerre, L., & Lund, J. (2018). Samarbejde mellem undervisere kan skabe bedre læring. Uddannelsesforbundet.
Røn Larsen, M. (2019). Læringsledelse: Skab den bedste undervisning med stærkt samarbejde. Dafolo.
Bruun, Danni (2021). “Sådan skaber du bedre undervisningssamarbejde på uddannelsesinstitutionen”. Ledelseidag.dk.
Anhøj, Jacob (2019). “Bedre samarbejde mellem undervisere”. Uddannelsesforbundet.
Læringskonsulenterne i Region Midtjylland (2018). “Guide til godt samarbejde blandt undervisere”. Udgivelsessted: Læringskonsulenterne i Region Midtjylland.