Team & Samarbejdskonsulent Bramer Sørensen

Hvorfor er et øget fokus på samarbejde i underviser team vigtigt?

Forskning beviser gang på gang at når underviserne øger deres samarbejde så. 

– stiger læringen hos eleverne
– stiger tilfredsheden hos underviserne
– flere elever kommer godt igennem deres uddannelse
– eleverne bliver mere tilfredse med deres uddannelse
– falder frafaldet hos eleverne
– mindskes sygefravær, opsigelser og stress hos underviserne.

Jeg oplever at intentionerne omkring samarbejde, i blandt andet professionelle læringfællesskaber, bliver ved..

Portræt Bramer Sørensen

Minimer frafald blandt jeres elever. Få mere trivsel blandt undervisere og elever.
Book et møde så vi kan undersøge hvordan jeg kan hjælpe jer.

Hvordan opnås et bedre samarbejde i jeres team(s)

Et forløb omkring samarbejde hos Bramerco sker normalt i fire faser, hvor den første og anden fase skaber mening og ejerskab blandt deltagerne. Sikrer den tredje og fjerde fase implementeringen og forankringen af det optimeret samarbejde for institutionen.

Forløbet bliver tilpasset den enkelte institution og kan bruges af alle uddannelsesinstitutioner fra børnehave, skoler, erhvervskoler, gymnasier, akademier og universiteter m.fl.

Helt i mål med bedre samarbejde med

Har du brug for hjælp?
Ring +45 ‭91 88 82 70‬

Giv mig et kald, og forbedre jeres samarbejde allerede i dag!

Om mig

Bramer | Team & Samarbejdskonsulent

Få hjælp til at udnytte jeres potentiale og få skabt ekstraordinært team-samarbejde i jeres PLFer, arbejdsgrupper, teams mv. I vil kommer til at mærke hvordan det er at lykkes sammen. Jeg har og kan være medspiller på alle niveauer af jeres organisation. Det er min passion, at finde svar på hvordan vi sammen kan trives og opnå mere ved at være enestående – sammen.

tavle3

Teoretisk viden

Jeg gennem mine uddannelser vinklet dem udfra teambegrebet. Hvor jeg altid har været optaget af, hvordan vi kan mere når vi arbejder sammen.

Derfor har diverse hovedopgaver været udfra en team vinkel. Derudover studere jeg dagligt begreber omkring samarbejde, grupper, team, teamlæring mv.

-Cand soc. Erhvervsøkonomi og Psykologi (Århus universitet)

-Master i læreprocesser med speciale i pædagogisk ledelse. (Aalborg Universitet)

Praktisk erfaring

Jeg har i mit arbejdsliv på flere uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet i mere end 20 år arbejdet med teams. Jeg har været leder, leder af teams, teamleder og andre roller i teams.
Så har jeg undervist på blandt andet EUD, HHX, Erhvervsakademi, bachelor og efteruddannelser niveauer.

 

Hvordan arbejder jeg?

Jeg tager udgangspunkt i netop hvordan det er hos jer. Hvad er jeres udgangspunkt og hvor ønsker I at komme hen. 
Jeg har en bred videnbase med ben plantet i
organisations-, psykologi- og uddannelsesteori. Den viden sætter jeg i spil til at skabe mening for deltagerne. Derefter skaber jeg ejerskab ved at få deltagerne inkluderet og som skabere af de resultater der ønskes opnås. Derefter sikre og støtter jeg implementeringen og slutteligt forankringen, hvor vi blandt andet for opstillet hvordan udskiftning af medlemmer i teamet ikke stopper fremdriften.

Så jeg fungerer dels som oplægsholder, facilitator og coach for at I når helt i mål. Men skiftende er tydelige og helt naturlige i processen, så det ikke skaber forvirring.

NuukTalestol2

Kontakt BramerCo

Phone: +45 91 888 270
Email: bramerco@mail.com


Tryk på QR koden for kontaktoplysninger!