Team & Samarbejdskonsulent Bramer Sørensen

Bedre samarbejde for læring og trivsel

bramer Jeres Samarbejdskonsulent

Jeg arbejder med min passion, om hvordan vi sammen kan trives og opnå mere ved at være enestående – sammen.

Forskning beviser gang på gang at når underviserne øger deres samarbejde så. 
– stiger læringen hos eleverne
– stiger tilfredsheden hos underviserne
– flere elever kommer godt igennem deres uddannelse
– eleverne bliver mere tilfredse med deres uddannelse
– falder frafaldet hos eleverne
– mindskes sygefravær, opsigelser og stress hos underviserne.

Lad mig hjælpe jeres uddannelsesinstitution til at opnå fordelene hos jer! Jeg tilpasser min tilgang til lige netop jer, og jeg støtter/ hjælper jer i hele processen af jeres tiltag. Jeg oplever at intentionerne omkring samarbejde, i blandt andet professionelle læringfællesskaber, bliver ved intentionerne, Lad mig hjælpe jer til at gøre det til et reelt team-samarbejde. Hvor i virkeligt kommer til at mærke hvordan det er at lykkes sammen. Jeg har og kan være medspiller på alle niveauer af jeres organisation.Jeg arbejder med min passion, omkring hvordan vi kan gøre os gode sammen, og opnå meget mere når vi er velfungerende sammen. Fællesskabet, er en af de vigtigste styrker vi har som mennesker, og jeg arbejder med at lade det komme til udtryk på arbejdspladsen.  

Praktisk erfaring
Jeg har i mit arbejdsliv på flere uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet i mere end 20 år arbejdet med teams. Jeg har været leder, leder af teams, teamleder og andre roller i teams.

Teoretisk viden
Jeg gennem mine uddannelser vinklet dem udfra teambegrebet. Hvor jeg altid har været optaget af, hvordan vi kan mere når vi arbejder sammen.

Derfor har diverse hovedopgaver været udfra en team vinkel. Derudover studere jeg dagligt begreber omkring samarbejde, grupper, team, teamlæring mv.
-Cand soc. Erhvervsøkonomi og Psykologi (Århus universitet)

-Master i læreprocesser med speciale i pædagogisk ledelse. (Aalborg Universitet)

Forløb og workshops

Forløb

Bramerco tilbyder blandt andet forløb af længere varighed. Det gør det muligt udover en præsentation af værktøjer, så følger jeg jeres processer og kan dermed sikre at jeres team bliver så velfungerende som muligt. Undervejs er jeg eks. tilgængelig til sparring både for ledelsen, teamlederne og medlemmer af jeres forskellige teams. Jeg kan f.eks. deltage i møder hvor jeg vejleder undervejs for at få teamprocessen til at fungere optimalt eller støtte op omkring svære konfliktfulde processer. Jeg skriver selvfølgelig under på en tavshedserklæring inden.

Workshop

På én eller to intensive dage, dykker vi ned i begrebsapparatet omkring teams, teamlæring og samarbejde. Der bliver taget udgangspunkt i jeres situation og i vil få mulighed for at samarbejde omkring det der er relevant for jer. Så udover viden og praktiske råd får vil i også efter workshoppen have lavet noget reelt arbejde I kan bruge bagefter.

Jeg tilbyder

Jeg tilbyder forskellige forløb og workshops.

Supervision sker gennem en struktureret samtale, hvor lederen eller medarbejderen bliver i stand til at reflektere egne handlinger og perspektiver på hvordan deres team eller de team der er leder for kan blive endnu bedre.

Jeg har undervisningskompetence indenfor en række gængse fag, så som organisation, virksomhedsøkonomi, psykologi, statistik m.fl. Derudover kan jeg selvfølgelig undervise indenfor mine spidskompetencer omkring team, teamlæring og samarbejde. Kontakt mig gerne, for at høre om jeg har mulighed for at undervise hos jer.

Få hjælp og støtte som leder til at være en god leder af
teams, samt være en velfungerende del af et ledelsesteam. Jeg kan tilbyde sparring
både for den enkelte leder, samt for et samlet ledelsesteam. Book mig gerne til
en uforpligtende samtale, hvor vi evt. kan vende en af de problematikker du har, så kan vi derefter beslutte, om det er et forløb vi skal forsætte.

At opdele mennesker i grupper er lagt fra nok for at opnå en velfungerende teamorganisering. Både organisationen og arbejdet skal fordre til teamarbejde. Gennem organisering af strukturen og af selve arbejdet skal det blive tydeligt gevinsten ved at arbejde i teams. Jeg kan hjælpe jer med at lykkes med jeres teams.

For at et samarbejde skal være optimalt, kræver det at teamet og dets medlemmer er motivereret for det. Gennem et forløb hos mig bliver fordelene og meningen tydelig, det får motivationen til at nå nye højder.

Kontakt

Phone: +45 91 888 270
Email: bramerco@mail.com


Tryk på QR koden for kontaktoplysninger!